Iranian Political Science Association
  • برنامه های سال 97؛ موضوع آخرین جلسه هیات مدیره انجمن
   تاریخ : 1396/12/26 ساعت : 12:54 - گروه : عمومی

   آخرین جلسه هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران در سال 96 عصر روز چهارشنبه 23 اسفند برگزار شد.

    

    

    

    

    

   به گزارش روابط عمومی انجمن، در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت های یک ساله انجمن ارائه شد و به ویژه روند علمی و اجرایی یازدهمین همایش سالانه و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس، تصویب شد که درباره موضوع دوازدهمین همایش سالانه انجمن در جلسه بعدی هیات مدیره تصمیم گیری شود.
   در ادامه، برنامه های انجمن در سال 97 به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و ازجمله بر مشارکت جدی انجمن در برگزاری باشکوه همایش "دانشگاه، صلح و توسعه" (6 اردیبشهت 97) تاکید شد. در چارچوب برنامه 97، تاسیس کمیته علمی "گفتگوی ملل" نیز به تصویب رسید که در مرحله نخست، میز افغانستان با مدیریت جناب آقای دکتر جعفر حق پناه فعال شود. تاسیس کمیته علمی "زنان و سیاست" از دیگر دستورکارها و مصوبات این جلسه بود که قرار شد درباره برنامه یک ساله آن در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.
   در پایان، ضمن آنکه برنامه پیشنهادی کمیته علمی "اندیشه سیاسی" برای سال 97 بررسی و تائید شد، از تلاش و همکاری تمامی مدیران کمیته های علمی انجمن در سال 96 سپاسگزاری و قدردانی گردید.
 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری