Iranian Political Science Association
  • شادباش نوروزی
   تاریخ : 1396/12/29 ساعت : 11:14 - گروه : عمومی

   بهار می شود
   یکی دو روز دیگر از پگاه
   چو چشم باز می کنی
   زمانه زیر و رو
   زمینه پرنگار می شود
   زمین شکاف می خورد
   به دشت سبزه می زند
   هر آنچه مانده بود زیر خاک
   هر آنچه خفته بود زیر برف
   جوان و شسته رفته آشکار می شود...

   لبی به خنده باز کن
   ببین چگونه از گلی
   خزان باغ ما بهار می شود...

    
    
    
    
   نوروز باستاني را كه يادآور زيبايي هاست و به ما قدرت دوباره زيستن مي دهد، به تمامي دانشوران و پژوهشگران علم سياست شادباش می گوئیم با این اميد آنكه بهار نويدبخش افتخاراتی بیشتر برای کشور عزیزمان باشد.
   انجمن علوم سیاسی ایران
 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری