Iranian Political Science Association
  • پرداخت سالانه حق عضویت؛ مرحله ای از مشارکت در فعالیت های علمی انجمن
   تاریخ : 1397/1/29 ساعت : 10:38 - گروه : عمومی


   اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی

   انجمن علوم سیاسی ایران به عنوان نهادی غیردولتی و مستقل از یک طرف فاقد بودجه دولتی و ثابت است و از طرف دیگر منزلت و سابقه انجمن اجازه دریافت هر نوع کمک و وجهی را نمی دهد. 

    

    

   بنابراین بخشی از هزینه های این انجمن علمی از طریق دریافت حق عضویت از اعضا تامین می شود. بدیهی است پرداخت به موقع آن از طرف اعضای محترم، انجمن علوم سیاسی ایران را در اجرا و ارتقای برنامه ها و فعالیت ها یاری می رساند.
   میزان حق عضویت سالانه:
   دانشجویی/35000   هزار تومان
   پیوسته/50000 هزار تومان

   شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران جهت پرداخت آسان حق عضویت
   5859837000365268

   با سپاس
   روابط عمومی انجمن علوم سیاسی ایران

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری