Iranian Political Science Association
  • تعیین عنوان دوازدهمین همایش سالانه( 1397) در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن
   تاریخ : 1397/3/22 ساعت : 19:08 - گروه : عمومی

   در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران، موضوع "ایران آینده؛ دشواره ها و تصمیمات حیاتی" برای آن تعیین و مقرر شد محورهایی چون تمایزهای هویتی، سیاستگذاری کارآمد، بحرانهای منطقه ای، فضای مجازی و محیط زیست در خلال مباحث همایش مورد توجه و تاکید قرار گیرد. 

    

    

   به گزارش روابط عمومی انجمن، در ابتدای این نشست، به جناب آقای دکتر محسن خلیلی، عضو جدید و اصلی هیات مدیره، خیرمقدم گفته شد. گفتنی است جناب آقای دکتر غلامرضا حداد پیش از این به دلیل مشغله های کاری از عضویت در هیات مدیره استعفا کرده بودند.

   چگونگی برگزاری دوازدهمین همایش سالانه انجمن مهمترین دستور این جلسه بود که با توجه به مباحث و بررسی های دو جلسه گذشته، موضوع "ایران آینده؛ دشواره ها و تصمیمات حیاتی" برای آن تعیین و مقرر شد محورهایی چون تمایزهای هویتی، سیاستگذاری کارآمد، بحرانهای منطقه ای، فضای مجازی و محیط زیست در خلال مباحث همایش مورد توجه و تاکید قرار گیرد. جناب آقای دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی نیز به عنوان دبیرعلمی همایش تعیین و معرفی شدند. همچنین ضمن سپاس از مشارکت علمی دانشگاه شهیدبهشتی در برگزاری همایش، قرار شد طی نامه ای از دانشگاهها و موسسات معتبر برای مشارکت علمی، اجرایی و مالی در این رویداد مهم سالانه دعوت شود.

   در ادامه جلسه، بر برگزاری سریع نشستی تخصصی درباره "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مساله برجام" با حضور صاحب نظران تاکید شد.

   برگزاری نشستی تخصصی درباره اندیشه رالز با عنوان "فیلسوف انصاف" از دیگر دستورهای این جلسه بود. براین اساس، تصمیم گرفته شد این نشست در دی ماه سال جاری برگزار شود و جناب آقای دکتر حسین هوشمند به عنوان دبیرعلمی آن معرفی گردید. همچنین بر بهره گیری از توان علمی و حضور استادان و پژوهشگران صاحب نظر در این حوزه تاکید شد.

   در پایان این جلسه، دیدار منظم با اساتید پیشکسوت علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور از طریق کمیته های علمی انجمن مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری