Iranian Political Science Association
  • فراخوان دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران
   تاریخ : 1397/7/16 ساعت : 16:33 - گروه : عمومی

   شرایط خطیر ایران امروز، انجمن علوم سیاسی ایران را برانگیخت تا دوازدهمین همایش خود را به فهم و تحلیل وضعیت موجود، مخاطرات پیش‌رو، و امکان‌های گذار به یک وضعیت پایدار اختصاص دهد. انجمن علوم سیاسی همه مسئولان، صاحب نظران علوم انسانی کشور، به ویژه خانواده اساتید علوم سیاسی را به شرکت در این همایش دعوت می‌کند تا بتوان از همه تجارب عملی، علمی و پژوهشی کشور در جهت کمک به مردم و مسئولان در این شرایط حساس بهره‌گیری شود. ویژگی این همایش، توجه بیشتر به راهکارهای عملی عبور از چشم اندازهای مخاطره آمیز متمرکز خواهد بود. در ادامه فراخوان همایش را بخوانید.

    

    

    

   فراخوان دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

    

    "ایران آینده؛ دشواره‌ها و تصمیمات حیاتی"

    

   شرایط خطیر ایران امروز، انجمن علوم سیاسی ایران را برانگیخت تا دوازدهمین همایش خود را به فهم و تحلیل وضعیت موجود، مخاطرات پیش‌رو، و امکان‌های گذار به یک وضعیت پایدار اختصاص دهد. انجمن علوم سیاسی همه مسئولان، صاحب نظران علوم انسانی کشور، به ویژه خانواده اساتید علوم سیاسی را به شرکت در این همایش دعوت می‌کند تا بتوان از همه تجارب عملی، علمی و پژوهشی کشور در جهت کمک به مردم و مسئولان در این شرایط حساس بهره‌گیری شود. ویژگی این همایش، توجه بیشتر به راهکارهای عملی عبور از چشم اندازهای مخاطره آمیز متمرکز خواهد بود. این همایش حول پرسش های زیر سازمان خواهد یافت: 


   پرسش نخست: آیا وضعیت کشور از منظر سیاسی، یک وضعیت نگران کننده و مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌شود؟ عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین المللی ظهور چشم اندازهای مخاطره آمیز در قلمرو سیاسی کدامند؟


   پرسش دوم: با تکیه بر اندوخته‌های دانش سیاسی، چه تصویر نظری می‌توان از نسبت میان رانه‌های مختلف مخاطره‌آمیز در کشور و عوامل اصلی اثرگذار عرضه کرد؟


    پرسش سوم؛ کارآمدی نهادهای تصمیم گیر و بوروکراتیک ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این نهادها از قابلیت لازم برای عبور از شرایط مخاطره آمیز بهره مندند؟ برای کارآمد سازی نهادهای مذکور چه راه کارهایی پیشنهاد می کنید؟


   پرسش چهارم: ظرفیت گفتمان‌های رقیب در منازعات سیاسی ایران را، برای درک شرایط مخاطره آمیز و برون رفت از آن ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟


   پرسش پنجم: با تکیه بر دانش سیاسی، چه الگوهایی از حل منازعات برای فضای موجود سیاسی کشور را مناسبت ارزیابی می‌کنید؟ 


   پرسش ششم: متغیرهای اجتماعی نظیر فقر، فساد بوروکراتیک، و اقشار حاشیه و بحران اعتماد، تا چه حد در ظهور وضعیت های مخاطره آمیز نقش بازی می کنند؟ دانش سیاسی چه راه کارهایی برای کاهش مخاطرات ناشی از این متغیرها پیشنهاد می‌کند؟ 

   پرسش هفتم؛ وضعیت «پیوند ملی» را چطور ارزیابی می کنید؟ به نظرتان راه موثر و ممكن براي ارتقاء"پيوند ملي" در جامعه متنوع  ايران امروز كدام است؟
     
   پرسش هشتم: تحولات بین المللی و منطقه ای طی دو سه دهه اخیر، چه فرصت ها و مخاطراتی را پیش روی جامعه ایرانی قرار داده است؟ سیاست خارجی ایران را چطور ارزیابی می کنید و چه راه کارهای عملی برای بهبود آن پشینهاد می کنید؟


   پرسش نهم؛ با علم به اينكه ايران با فاجعه ای زيست محيطی مواجه است، تصميم و تدبير سياسی مناسب براي عبور از اين بحران چيست؟ 
   پرسش دهم؛ از منظر سیاسی، ظهور شبکه های مجازی و امکان ها و مخاطرات ناشی از آنها را چطور ارزیابی می‌کیند؟ چه امکان هایی برای بهینه سازی نقش سیاسی شبکه‌های مجازی پیشنهاد می‌کنید؟ 

   پرسش دهم از منظر تاریخ سیاسی، درس های حياتی نيم قرن اخير برای سال های آينده ایران كدام است؟
   پرسش  یازدهم : رشته علوم سیاسی برای درک شرایط مخاطره آمیز کشور و عرضه راه کار برای آن، با چه کاستی هایی در آموزش و پژوهش مواجه است؟

    

   عناوین شش پنل همایش :

    

   -تنازعات، فرصت ها و بحران های منطقه ای

   -مخاطرات پیشاروی یکپارچگی ملی 

   -ناکارآمدی در عرصه سیاست گذاری و مدیریت

   -بحران های محیط زیست و تداوم حیات سیاسی

   -سیاست ها و ابرچالش های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی

   -فرصت ها و مخاطرات فضای مجازی

    

   دبیر علمی همایش: دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

   ذکر این نکته که اطلاعات تکمیلی از این همایش از این پس در کانال (ips_a@)و سایت انجمن علوم سیاسی ایران(www.ipsa.ir) منتشر خواهد شد و نتیجه مقالات نیز به ایمیل نویسنده ارسال خواهد شد.

   مهلت ارسال چکیده :5 آبان1397

   زمان برگزاری همایش: 3 اسفند 1397


   ایمیل ارسال آثار : ipsairan@gmail.com
   لطفا در چکیده ارسالی مرتبه علمی و شماره تماس نویسنده به شکل پاورقی ذکر شود.

   آدرس دبیرخانه: خیابان انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین خیابان فخر رازی و خیابان دانشگاه، نبش کوچه انوری،پ یک - 66493412

    


    

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری