Iranian Political Science Association
  • کارگاه یک روزه تخصصی "چگونه مقاله ای اساسی، درست و ماندگار بنویسیم"
   تاریخ : 1397/9/9 ساعت : 15:24 - گروه : عمومی

   مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران در نظر دارد کارگاه یک روزه تخصصی "چگونه مقاله ای اساسی، درست و ماندگار بنویسیم" را با تدریس دکتر حمیرا مشیرزاده دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران در روز چهارشنبه 14 آذر 1397 به مدت شش ساعت (9الی 15) برگزار کند.

    

    

   مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران

    


   کارگاه یک روزه تخصصی

   "چگونه مقاله ای اساسی، درست و ماندگار بنویسیم" 


   چهارشنبه 14 آذر 1397 به مدت شش ساعت 


   مدرس: دکتر حمیرا مشیرزاده


   دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

    

    

   راه ارتباطی برای ثبت نام

    09337315709


   IPS_A@

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری