Iranian Political Science Association
  • نشست نگاهی بر آورده ها و بایسته های دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
   تاریخ : 1397/11/23 ساعت : 10:06 - گروه : عمومی

   نشست تخصصی« نگاهی بر آورده های و بایسته های دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی در دانش روابط بین الملل» روز یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 17 با همکاری گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه برگزار می شود. حضور در این نشست برای علاقمندان آزاد است.

    

    

    

    


    

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری