ایران در نقشه جهان

آیین نکوداشت استاد سید محمد رضوی

شنبه بیست و چهارم فروردين ماه 1398

 

 

آیین نکوداشت معلم بزرگ اندیشه سیاسی: استاد سید محمد رضوی سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 17 تا 19/30 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری برگزار می شود. این آیین به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علوم سیاسی ایران، بنیاد مصلی نژاد و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود.