Iranian Political Science Association
  • آئین نکوداشت اندیشمند فرزانه دکتر محسن مدیرشانه چی
   تاریخ : 1398/3/9 ساعت : 12:15 - گروه : عمومی

   در راستای بزرگداشت مقام علمی دانشمندان و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان، در نظر دارد به پاس سال ها خدمات آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر محسن مدیر شانه چی، آئین نکوداشتی با حضور اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان این حوزه برگزار نماید.

    

       در راستای بزرگداشت مقام علمی دانشمندان و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان، در نظر دارد به پاس سال ها خدمات آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر محسن مدیر شانه چی، آئین نکوداشتی با حضور اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان این حوزه برگزار نماید.
   از اساتید و دانشجویان دعوت می شود آثار خود در این خصوص را در قالب:
   یادداشت، خاطره، عکس و فیلم به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.


   مهلت ارسال آثار تا ۲۰ فرودین ۱۳۹۸

    


    


    


 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری