ایران در نقشه جهان

آئین نکوداشت اندیشمند فرزانه دکتر محسن مدیرشانه چی

پنج شنبه نهم خرداد ماه 1398

 

 در راستای بزرگداشت مقام علمی دانشمندان و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان، در نظر دارد به پاس سال ها خدمات آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر محسن مدیر شانه چی، آئین نکوداشتی با حضور اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان این حوزه برگزار نماید.
از اساتید و دانشجویان دعوت می شود آثار خود در این خصوص را در قالب:
یادداشت، خاطره، عکس و فیلم به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.


مهلت ارسال آثار تا ۲۰ فرودین ۱۳۹۸