Iranian Political Science Association
  • نشست تخصصی نظری به آورده ها و بایسته های دکتر فرهنگ رجایی در دانش سیاست
   تاریخ : 1398/3/9 ساعت : 12:02 - گروه : عمومی

     نشست در «کجا ایستاده ایم؟ نظری به آورده ها و بایسته های دکتر فرهنگ رجایی در دانش سیاست» روز شنبه 4 خرداد 1398 ساعت 18 در پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار می شود. ادامه خبر....

    

    

    

   گروه روندهای فکری با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند

    

   در کجا ایستاده ایم؟ نظری به آورده ها و بایسته های دکتر فرهنگ رجایی در دانش سیاست

    

   با حضور و مباحثه؛

    

   دکتر عباس  منوچهری/ تربیت مدرس

    

   دکتر موسی اکرمی/ علوم و تحقیقات

    

   دکتر رسول رسولی پور/ خوارزمی

    

   دکتر علی مرشدی زاد/ شاهد

    

   دکتر شهاب دلیلی/ گروه روندهای فکری

    

   دکتر نیلوفر چینی چیان/ گروه روندهای فکری

    

   (همراه با رونمایی از کتاب؛ مک اینتایر، فضیلت و سیاست؛ اثر دکتر مختار نوری)

    

   در حضور دکتر فرهنگ رجایی (استاد سیاست در دانشگاه کارلتون کانادا)

    

    

    

   زمان: شنبه 4 خرداد 1398       ساعت:18-20

    

    

   مکان: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک6، پژوهشکده مطالعات خاورمیانه