ایران در نقشه جهان

مدرسه تابستانی انجمن علوم سیاسی ایران

پنج شنبه بیستم تير ماه 1398

 

 

 

کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار می کند

 

 

مدرسه تابستانی 

 

سیاست، اسلام و دولت در ایران

 

 

دوره اول: اسلام و سیاست در ایران (نظریه و عمل با حضور یک روزه در قم)

دوره دوم: سیاست و دولت در ایران( نظریه و عمل با یک روزحضور در نهادهای دولتی)

 

 

زمان برگزاری

 

5  تا 16 مردادماه 1398

 

 

راه ارتباطی برای ثبت نام

 

Political.school@yahoo.com

Whatsapp: 00989197790137

 

 

شرکت در مدرسه تابستانی برای علاقمندان ایرانی مقدور است

 

 

 

اطلاعات تکمیلی در این ارتباط در بخش Summer School  سایت انجمن علوم سیاسی ایران