ایران در نقشه جهان

کارگاه آموزشی "تمرین عملی ارتباط عمومی و یک ارایه حرفه ای به زبان انگلیسی"

سه شنبه چهارم تير ماه 1398

 

مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

 

 

کارگاه

"تمرین عملی ارتباط عمومی و یک ارایه حرفه ای به زبان انگلیسی"

 

مدرس:

آنا یوسفیان (مدرس زبان انگلیسی و دانش آموخته سیاست ین الملل)

 

شهریه دوره: 190 هزار تومان برای عموم و 145 هزار تومان

برای دارندگان کارت عضویت انجمن علوم سیاسی ایران

 

شروع دوره از روز سه شنبه مورخ 18 تیر 1398

 

طول دوره: بیست ساعت، روزهای یکشنبه و سه شنبه به مدت پنج هفته