ایران در نقشه جهان

کارگاه سازوکار اخذ کمک هزینه و فرصت تحصیلی/ مطالعاتی در دانشگاه های اروپا

سه شنبه چهارم تير ماه 1398

 

 

 

مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی

 

 «سازوکار اخذ کمک هزینه و فرصت تحصیلی/ مطالعاتی در دانشگاه های اروپا»

 

مدرس:

مصطفی بستانی (عضو کمیته پذیرش در مدرسه ویلی برانت دانشگاه ارفورت آلمان)

 

شهریه کارگاه: 55 هزارتومان برای عموم و 45 هزار تومان برای دارندگان کارت عضویت در انجمن علوم سیاسی ایران

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ 26 تیر ماه 1398 از ساعت 17

 

مکان: خیابان لبافی نژاد، بین فخر رازی و دانشگاه، نبش کوچه انوری