ایران در نقشه جهان

گزارش نشست تخصصی نارکوتروریسم؛ تهدید علیه امنیت بین الملل

يکشنبه سی و یکم شهریور ماه 1398

 

کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران، روز دوشنبه 3 تیرماه 1398 دومین نشست تخصصی از سلسله جلسات مطالعات نارکوتروریسم را تحت عنوان" نارکوتروریسم، تهدید علیه امنیت بین الملل" با حضور و سخنرانی آقای دکتر دراگان تودوروویچ سفیر جمهوری صربستان در ایران، آقای دکتر قدیر نصری نایب رییس انجمن علوم سیاسی ایران، آقای دکتر شهروز شریعتی استاد دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر علی اصغر قاسمی استاد دانشگاه خوارزمی و مدیر عامل خانه اندیشمندان علوم انسانی و جمعی دیگر از اساتید دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران، در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.

مهدخت ذاکری دبیر کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران و مدیر این نشست در ابتدا گفت: صربستان از کشورهایی است که پس از فروپاشی کمونیسم، با توجه به روایت های جنگ، منازعه و گسست های هویتی، در معرض بروز نارکوتروریسم بوده است. این کشور از یکسو با قرارگیری در منطقه بالکان غربی، محل ترانزیت انواع تجارت غیرقانونی اعم از موادمخدر، سلاح و انسان بوده و از سوی دیگر بدلیل وجود بسترهای بی نظمی سیاسی و مجاورت با گروه های تروریستی، سازمانهای نارکوتروریستی با قوام بیشتری در این کشور فعالیت داشتند. اما پس از گذشت بیش از دو دهه، بر طبق گزارش 2019 کمیسیون اروپا، میزان خشونت و جرم ناشی از گروه های جرایم سازمان یافته، در این کشور کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به موارد مذکور، از نماینده این کشور دعوت بعمل آمد تا تجربیات جمهوری صربستان را با رویکردی دانشگاهی، با پژوهشگران و سیاستگزاران در این حوزه به اشتراک قرار دهد.

در این نشست "دراگان تودوروویچ" سفیر صربستان با مروری بر تاریخچه شکل گیری نارکوتروریسم در پرو و کلمبیا به صورت اجمالی برخی از تهدیدات گروه های جرایم سازمان یافته در آن کشورها را مورد بررسی قرار داد. وی با دسته بندی انواع همکاری و شکل گیری گروه های تروریستی و موادمخدری، به کشورهایی که با این پدیده درگیر هستند اشاره کرد. به گفته وی مالی با فعالیت گروه شاخه مغربی القاعده (AQIM) با انواع فساد اقتصادی، بی نظمی سیاسی و خشونت های سازمان یافته مواجه بوده است. همچنین طالبان در افغانستان و بوکوحرام در افریقا نیز، دولتهای مستقر را با چنین وضعیت مشابهی مواجه کرده اند.

 


 

تودوروویچ یادآورشد: نارکوتروریسم تنها مربوط به یک منطقه نیست بلکه به همه جهان از جمله خاورمیانه، بالکان و آمریکا مربوط می شود؛ لذا باید روابط بین کشورها و وزارتخانه ها برای مقابله با این پدیده بهتر باشد و من به وزارت کشور صربستان برای همکاری با ایران پیشنهاد می دهم از تجربیات موفق ایران در مبارزه با مواد مخدر استفاده کند. این دیپلمات صرب در پایان سخنان خود با رد هر گونه ارتباط بین حزب الله و گروه های تروریستی گفت: حزب الله گروه شیعی مربوط به لبنان است که با همه اجزای حیات لبنان اشتراک دارد. همیشه می گویم و با افرادی که میگویند حزب الله یک گروه تروریستی است بحث می کنم که حزب الله گروه تروریستی نیست.

کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران این سلسله جلسات را با هدف بررسی علمی پدیده نارکوتروریسم و تهدیدات آن علیه امنیت شهروندان و دولت ها با رویکرد میان رشته ای، واکاوی شیوه های مقابله با این پدیده و ارائه راه حل های سیاستگزارانه، برگزار می کند. این کمیته تلاش دارد با بهره گیری از دانش و تجربه تصمیم گیران داخلی و خارجی با رویکردی علمی، امکان هرگونه همکاری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را با سایر کشورهای درگیر پدیده نارکوتروریسم و تهدیدات آن را بررسی کرده و در راستای بهره برداری از تهدید به مثابه ابزاری برای رسیدن به همکاری استفاده نماید.

  

 

گزارش: دکتر مهدخت ذاکری

دبیر کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران