ایران در نقشه جهان

نشست تخصصی "پدیدار شناسی و سیاست"

شنبه پنجم مرداد ماه 1398

 

کمیته دبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

نشست تخصصی 

"پدیدار شناسی و سیاست"

 


 

سخنرانان 

جهانگیر معینی علمداری

حمید ملک زاده

امین علیمحمدی

 

زمان: دوشنبه 14 تیرماه 1398 از ساعت 17:30

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام