ایران در نقشه جهان

زمان و شرایط انتخابات هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه چهاردهم مرداد ماه 1398

 

بدینوسیله از تمامی استادان و پژوهشگران محترم درخواست می شود همچنان از استمرار خدمات علمی انجمن به عنوان نهادی مدنی، مستقل و غیرانتفاعی حمایت کنند.
براین اساس، علاقمندان به نامزدی در انتخابات لطفا فرم مربوطه را از کانال انجمن علوم سیاسی ایران به آدرس(ips_a@) دریافت و با توجه به نکات زیر تکمیل و به ایمیل ipsa89@yahoo.com ارسال کنند:


۱. کسانی حق نامزدی در انتخابات هیات مدیره را دارند که عضو هیات علمی (آموزشی یا پژوهشی) علوم سیاسی، روابط بین الملل و گرایش های مرتبط در یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور - اعم از دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور یا غیرانتفاعی - باشند و دست کم ۲ سال سابقه عضویت یا همکاری موثر با انجمن را داشته باشند.


۲. یک روز پس از پایان مدت ثبت نام، اسامی متقاضیان حائز شرایط در سایت و کانال های ارتباطی انجمن اعلام خواهد شد.


۳. انجمن آمادگی دارد تصویر، معرفی کوتاه (حداکثر ۳۰۰ کلمه) و برنامه پیشنهادی متقاضیان حائز شرایط را به طور مساوی در سایت و کانال های ارتباطی خود اعلام کند.


زمان ثبت نام: ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸.
زمان اعلام اسامی کاندیداها: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸.
زمان برگزاری انتخابات: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸.