Iranian Political Science Association
  • نشست آموزه ها و آینده داعش
   تاریخ : 1395/10/1 ساعت : 13:09 - گروه : عمومی

   توسط گروه  روندهای فکری و با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران نشست با موضوع آموزه ها و آینده داعش با حضور دکتر داوود فیرحی استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران و دکتر قدیر نصری دانشیار دانشگاه خوارزمی روز یکشنه 5 دی ماه 1395 ساعت 17 الی 19 در محل مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار خواهد شد. 

    

    

    

   گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علوم 

   سیاسی ایران برگزار می کند

    

    

    

   عنوان نشست:

    

   آموزه ها و آینده ی داعش؛

    

   آیین رونمایی از کتاب داعش حقیقی و حقیقت داعش

    

    

    

    

   با ارائه:

    

    

    

   دکتر داود فیرحی (استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران)

    

   دکتر قدیر نصری (دانشیار اندیشه سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران)

    

    

   زمان: یکشنبه 5 دی 1395         ساعت:17:30-19:30

    

    

   مکان: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک6، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

    

    


    

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری