Iranian Political Science Association
  • گزارش تصویری نشست زندگی / نا زندگی
   تاریخ : 1395/12/22 ساعت : 20:06 - گروه : عمومی

   نشست زندگی / نا زندگی روز پنج شنبه 19 اسفند 1395 با سخنرانی محمد جواد علامرضا کاشی در محل مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. در این نشست دکتر کاشی به صورتبندی سوژه های فعال در عرصه سیاست و جامعه ایرانی پرداخت. ...

    

    

    

   دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی در این نشست پس از روشن کردن تعریف خود از "جامعه از هم گسیخته"  به صورتبندی سوژه های فعال در عرصه سیاست و جامعه ایرانی پرداخت. 

   این استاد دانشگاه علامه طباطبائی ضمن تشریح رویکرد کنشگران فعال در حوزه سیاست و جامعه ایرانی به یک خلاء کنشگری جدید اشاره و مهم ترین ویژگی این نوع کنشگری را منطبق بودن آن با دنیای مدرن دانست. وی پشتوانه نظری مورد استفاده در طرح این صورتبندی را نظریات فیلسوف قرن بیستم هانا آرنت عنوان کرد.

   در ادامه گزارش تصویری این نشست را ببینید:

    


    

    

   عکس و گزارش تصویری: محمد خدایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 

    

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری