Iranian Political Science Association
  • نشست 100 روز ریاست جمهوری ترامپ سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه و ایران
   تاریخ : 1396/2/10 ساعت : 19:59 - گروه : عمومی

   کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در نظر دارد نشستی با موضوع 100 روز ریاست جمهوری ترامپ؛ سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه  و ایران را با سخنرانی دکتر سجادپور، دکتر هادیان، دکتر جمشید و دکتر برزگر را در روز یکشنبه 17 اردیبهشت 1396  ساعت 17/30 الی 19/30 برگزار کند. 

    

    

    

   کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران و مرکز مطالعات استراتژیک

   خاورمیانه برگزار می کنند:

    

    

    

                                  

    نشست تخصصی با موضوع

    

   100 روز ریاست جمهوری ترامپ

   سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه و ایران

    

    

   با محوریت و سخنرانی

    

   دکتر ناصر هادیان

   ترامپ و لابی های آمریکایی

    

    

   دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور

   ترامپ و بحران های منطقه ای (سوریه و عراق)

    

   دکتر محمد جمشیدی

   ترامپ و برجام

    

    دکتر کیهان برزگر

   ترامپ و داعش

    

   مدیریت نشست

    

    

    

   زمان:  روز یک شنبه 17  اردیبهشت  ماه   1396      ساعت: 19:30- 17:30                                                                       

   مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره 6، سالن همایش های پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

    

    

    

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری