ایران در نقشه جهان

نشست تخصصی کمیته دانشجویی

سه شنبه دوازدهم آذر ماه 1392

 

 
بسمه تعالی
کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت خانه اندیشمندان برگزار می کند
 
دقایق، ظرافت ها وچشم اندازهای
حیات دانشجویی در ایران امروز
با حضور:
             دکتر علی اصغر قاسمی
             کیانوش دلزنده
             مهدی رحمانی
             احسان زاهدی کیا
             محمد مهدی اردبیلی
 
زمان:یک شنبه، هفدهم آذر1392 ساعت:17- 19
مکان:خانه اندیشمندان علوم انسانی، خیابان استاد نجات الهی(ویلا) نبش ورشو