ایران در نقشه جهان

در کجا ایستاده ایم؟

شنبه بیست و سوم آذر ماه 1392
کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران و گروه روندهای فکری برگزار می کنند:
 
چهارمین نشست از سلسله نشست های
در کجا ایستاده ایم؟
روندها و آینده اقتصاد سیاسی ایران
با حضور:
دکتر محسن رنانی
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
معاون پژوهشی اسبق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
نویسنده کتاب های پر مخاطب
بازار یا نابازار ؟
چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدنها
 
مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی(خیابان ویلا، نبش ورشو)

زمان: چهارشنبه 27 آذر ماه      ساعت : 17