ایران در نقشه جهان

گزارش نشست دقایق، ظرافت ها وچشم اندازهای حیات دانشجویی در ایران امروز

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1392

کمیته ی دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی، یکشنبه 17 آذر 92، میزبان دانش دوستان علم سیاست بود. در این نشست، که با مدیریت دکتر قدیر نصری و با "موضوع دقایق، ظرافت ها و چشم اندازهای حیات دانشجویی در ایران امروز" برگزار شد، چهار نفر از دانشجویان توانمند علوم سیاسی در مقطع دکتری مباحث خود را مطرح کردند. کیانوش دلزنده، مهدی رحمانی، احسان زاهدی کیا و محمد مهدی اردبیلی به بررسی منابع و پتانسیل های باروری دانشگاهی پرداختند. علاوه بر این دکتر قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، مباحث خود را با عنوان چشم اندازهای جنبش دانشجویی در آینده ارائه داد. این جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان و اساتید به پایان رسید.