ایران در نقشه جهان

دهمین همایش ملی خلیج ‌فارس

دوشنبه دوم دي ماه 1392

دهمین همایش ملی خلیج ‌فارس
9 تا 12 اردیبهشت 1393

 

مهلت ارسال اصل مقالات 15 اسفندماه

اعلام نتایج داوری 30 اسفندماه 1392

ارسال مقالات،  ثبت نام و کسب اطلاعات  از طریق پایگاه اطلاع رسانی همایش خلیج ‌فارس

    www.istta.ir www.persiangulf-co.ir

و نیز  66491222- 66491136