ایران در نقشه جهان

فراخوان مقاله برگزاری ششمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان

يکشنبه هشتم دي ماه 1392
 
 
فراخوان مقاله
 
برگزاری ششمین همایش مجازی بین‌المللی
تحولات جدید ایران و جهان
با حمایت انجمن علوم سیاسی ایران
دبیر همایش: دکتر بهرام نوازنی
 
جدول زمانی:
ارسال چکیده تا 30 دی 1392
زمان اعلام قبولی چکیده 15 تا 30 دیماه 1392
مهلت ارسال مقاله کامل15 اسفند 1392
زمان اعلام قبولی مقاله‌های دریافتی 28 اسفند 1392
زمان انتشار مجموعه چکیده ها 16 فروردین 1393
 
جهت اطلاع از اخبار و اطلاعات همایش:
 
جهت اطلاع از محورها:
 
ارسال، چکیده و متن کامل مقالات از طریق: