ایران در نقشه جهان

نشست تخصصی "صلح، گفتگوی جهانی هزاره سوم"

دوشنبه یکم مهر ماه 1398

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:photo_۲۰۱۹-۰۹-۱۹_۲۳-۱۵-۴۲

نشست تخصصی

" صلح، گفتگوی جهانی هزاره سوم"

سخنرانان:

دکتر حسین سراج زاده

دکتر بهاره سازمند

دکتر مجتبی مقصودی

دکتر سید علی محمودی 

دکتر سیمین حاجی پور ساردویی

زمان:سه شنبه مورخ 2 مهر 1398

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ

ورود برای علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.