ایران در نقشه جهان
  • انجمن علوم سیاسی ایران
  • اخبار
  • اخلاق پیشرفت در مدل اسلامی - ایرانی پیشرفت در جامعه ایرانی با سخنرانی آقای دکتر احد فرامرز قراملکی در انجمن علوم سیاسی ایران

اخلاق پیشرفت در مدل اسلامی - ایرانی پیشرفت در جامعه ایرانی با سخنرانی آقای دکتر احد فرامرز قراملکی در انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه یکم بهمن ماه 1392

از سلسله نشست های اندیشه ورزی درباره ی مدل اسلامی - ایرانی پیشرفت که با همكاري مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود، اولین نشست با توجه به ضرورت و اهمیت رویکرد میان رشته ای در مطالعات پیرامون الگوی بومی پیشرفت، با موضوع بررسی اخلاق پیشرفت در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در جامعه ایرانی با سخنرانی آقای دکتر احد فرامرز قراملکی برگزار می شود.

به گفته ی سینا صابریان دبیر اجرایی این نشست ها، کلیه این سلسله نشست ها در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود.  وي همچنين افزود: مجموعه سخنرانی های نشست هاي مذكور با موضوعات زير در قالب یک کتاب منتشر خواهند شد:

امكان الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت با رويكرد هستي شناسانه ،

 موانع ساختاري طراحي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت با رويكردي ساختارگرايانه  ،

 احزاب و الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت با رويكردي جامعه شناسي سياسي ،

 ضرورتها و الزامات نظري الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت با رويكرد انديشه سياسي ،

 آسيب شناسي الگوي هاي پيشرفت و توسعه در ايران با رويكرد مطالعات تاريخي ، 

و  نقش عوامل محيطي بر الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت با رويكرد بين المللي .

صابريان همچنين از دكتر امير دبيري مهر به عنوان دبير علمي اين سلسله نشست هاي مشترك انجمن علوم سياسي ايران و مركز اسلامي و الگوي پيشرفت نام برد .

این نشست در تاریخ دوشنبه 30 دی ماه ساعت 16:30 در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار خواهد شد.

 

آدرس دفتر انجمن : خیابان انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین خیابان دانشگاه و فخر رازی، پلاک 1 طبقه ی همکف