ایران در نقشه جهان

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1398

photo_۲۰۱۹-۱۰-۱۲_۱۲-۱۹-۰۵از همه اعضا پیوسته انجمن علوم سیاسی ایران دعوت می شود تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده این انجمن که درروز دوشنبه مورخ 6 آبان 1398 برگزار می شود، شرکت نمایند. 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

  1.  ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس دوره ششم
  2.  ارائه گزارش خزانه دار انجمن
  3. انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس دوره هفتم
  4. تصویب برنامه راهبردی پنج ساله انجمن

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  •  اصلاح مفادی از اساسنامه انجمن

تاریخ: دوشنبه 6 آبان 1397

زمان مجمع عمومی عادی: از ساعت 16الی 17

زمان مجمع عمومی فوق العاده:از ساعت 17 الی 18

مکان: خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ