ایران در نقشه جهان
  • انجمن علوم سیاسی ایران
  • اخبار
  • نخستین پیش همایش سیزدهمین همایش بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان "تنوع فرهنگی و نسبت آن با توسعه در استان کرمانشاه"

نخستین پیش همایش سیزدهمین همایش بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان "تنوع فرهنگی و نسبت آن با توسعه در استان کرمانشاه"

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1398

نخستین پيش همايش سیزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران در دانشگاه رازي كرمانشاه با مشاركت انجمن علوم سياسي ايران و انجمن علمي علوم سياسي دانشگاه رازي؛ روز چهارشنبه ١٣ آذرماه  ١٣٩٨، در دو پنل برگزار شد.

photo_2019-12-04_23-08-48 (2)در پنل نخست، بعد از خوش آمدگويي جناب آقای دكتر قدرت احمديان، رييس دانشكده علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه رازی، ایشان ريشه ها و روال هاي نظری توسعه و نسبت آن با هويت را تشريح نمودند. سپس جناب آقای دكتر قدير نصري، دبير علمي سیزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاس ایران و جناب آقای دكتر بهشتي نيا، در باب ساز و كار توسعه و وجوه هويتي آن به ارائه ی مطالب ود اقدام نمودند.

photo_2019-12-04_23-08-48در ادامه و در پنل دوم؛ با مديريت جناب آقای دكتر مختار نوري، مدير امور استانهای سیزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران و ارايه جناب آقای دكتر علي اشرف نظري عضو كميته علمي همايش و جناب آقای دكتر دانش نيا عضو علمي دانشگاه رازي، به آسيب شناسي توسعه و ضرورت تامل در رويه هاي جا افتاده پرداختند.

photo_2019-12-04_23-08-58اين جلسه  چهار ساعته، با پرسش و پاسخ دانشجويان و استادان حاضر در نشست به پايان رسيد.