ایران در نقشه جهان

سیزدهمین همایش بین المللی سالانه انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1398

     سیزدهمین همایش بین المللی سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان "علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیشرو"؛ با همکاری چندی از دانشگاه ها و موسسات علمی کشور، و با حضور و همراهی چند تن از اساتید داخلی و خارجی فعال در حوزه علوم سیاسی برگزار شد. این همایش در تاریخ 21 آذر ماه 1398 در ساعت 8 صبح با تلاوت قرآن و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری خانه ی اندیشمندان علوم انسانی آغاز به کار نمود و در 6 پنل، با حضور اساتیدی چون؛ دکتر فرهنگ رجایی، دکتر سید علیرضا بهشتی، دکتر سید حسن امین، دکتر محمدرضا تاجیک، دکتر قاسم افتخاری، دکتر محمدکاظم سجادپور، دکتر جواد حیدری، دکتر ابوالفضل دلاوری، دکتر قدیر نصری و جمع دیگری از اساتید به نام علوم سیاسی داخل و خارج کشور به کار خود ادامه داد. این همایش در پایان کار خود در ساعت 8 شب و با قدر دانی از کادر اجرایی همایش به کار خود پایان داد.

 

پنل اول: فضیلت مندی، اسلام و ایران امروز

سالن فردوسی

1. دانلود صوت دکتر عباس منوچهری: پدیدار شناسی مدنی: مقدمهای بر اخلاق و سیاست فراسوی
دوگانگی فضیلت و آزادی

2. دانلود صوت دکتر سیدعلی میرموسوی: پروبلماتیک دولت مدرن در ایران معاصر

3. دانلود صوت دکتر سیدصادق حقیقت: فضیلت گریزی و بی تفاوتی به مثابه بحران اساسی در جهان
زندگی ایرانیان

4. دانلود صوت دکتر سید علیرضا بهشتی: علم سیاست و کارآمدی قانون اساسی در ایران

 

پنل اول (موازی): علم سیاست و مشکلهای پیشاروی ایران در باب توسعه، مسایل جدید زنان و نسل دهه
های هفتاد و هشتاد

سالن خیام

1. دانلود صوت دکتر علی زارعی: تأثیر شکاف نسلی بر آینده نظام جمهوری اسلامی ایران

2. دانلود صوت خانم دکتر آنا یوسفیان: دشوارههای نو و بنیادی در حوزه قدرت ملی ایران: شیوع بیماریهای افسردگی و خود ایمنی در زنان

3. دانلود صوت دکتر فرزاد پورسعید: شورش بازنمایی ناپذیران: جستاری برای فهم آینده رخداد نسلی در ایران

4. دانلود صوت خانم دکتر سیمین حاجی پور: اصلاح قانون اساسی برای تحقق نمایندگی زنان

5. دانلود صوت دکتر ابوالفضل دلاوری: دولت و الزامات سیاسی در ایران معاصر؛ ضرورت گذار به «دولت حل منازعه»

 

پنل دوم: تمامیت ارضی ایران و مخاطرات پیشارو

سالن فردوسی

1. دانلود صوت دکتر محمدتقی قزلسفلی: پروبلماتیک ایران: نظریه سیاست هویت در جریانهای فکری ایران با تمرکز بر آرای سیدجواد طباطبایی

2.دانلود صوت دکتر موسی اکرمی: تأملی در وحدت ملی: بایستگی و بایسته ها

3. دانلود صوت دکتر حسین سیف الدینی: حفظ تمامیت ارضی کشور به مثابه رسالتدانشگاهی

4. دانلود صوت دکتر محمد عثمانی: بحران مناسبات قومی: تأملی بر بر دشواره مناسبات قومی در چارچوب دولت ملی در ایران

 

پنل دوم (موازی): علم سیاست و مخاطرات بینالمللی پیشاروی ایران

سالن خیام

1. دانلود صوت دکتر مهدی ذاکریان: آشتی با نمادهای حقوق بشر: دستاوردی برای منافع ملی ایران

2. دانلود صوت دکتر حسین جمالی: سیاست خارجی نامتعاملگرا و توسعه نیافتگی در عصر جهانی شدن: دشواره حیاتی ایران کنونی

3. دانلود صوت دکتر امین پرتو: سیاست منطقهای جمهوری اسلامی ایران: جایگاه و دستاوردهای آینده

4. دانلود صوت دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور: علوم سیاسی و سیاست خارجی ایران: نگرش، روش و کنش

5. دانلود صوت دکتر میترا راه نجات: از ایران جهانی تا منطقه ایرانی: نگاهی به امنیت فرهنگ پایه در چارچوب نظریه نومنطقه گرایی

5. دانلود صوت مباحثه خانم دکتر مهدخت ذاکری

 

پنل سوم: ایران، دغدغه ها و روزهای روشن؛ با حضور فرزانگان علم سیاست

سالن فردوسی

1. دانلود صوت دکتر ابوالقاسم افتخاری                          2. دانلود صوت دکتر حاتم قادری

3. دانلود صوت دکتر صادق زیباکلام                             4. دانلود صوت دکتر سید حسن امین

5. مباحثه دکتر نصری

 

photo_2019-12-14_21-34-30photo_2019-12-14_21-34-24photo_2019-12-14_21-34-22photo_2019-12-14_21-34-17photo_2019-12-14_21-34-08photo_2019-12-13_10-02-14photo_2019-12-13_10-02-22photo_2019-12-13_10-02-42photo_2019-12-13_10-02-32photo_2019-12-13_10-02-10photo_2019-12-13_10-02-03photo_2019-12-13_10-02-12photo_2019-12-13_10-02-24photo_2019-12-13_10-02-36photo_2019-12-13_10-02-46photo_2019-12-14_21-34-12photo_2019-12-14_21-34-15