ایران در نقشه جهان

جشن یکصدمین سال تاسیس رشته روابط بین‌الملل

سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه 1398

گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و جمعی از مراکز و نهادهای علمی کشور برگزار می‌کند:جشن یکصدمین سالگرد . روابط بین الملل . دانشگاه علامه طباطبایی 1398


«جشن یکصدمین سال تاسیس رشته روابط بین‌الملل»

"همایش ملی وضعیت رشته روابط بین‌الملل در ایران؛ الزامات و بایسته ها"

 

زمان: 5 اسفند ماه 1398 _ ساعت 8:30 الی 18

مکان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

"حضور برای تمام علاقمندان آزاد است"

شماره تماس: 09197178723

برگزاری این همایش به تعویق افتاد "لینک خبر"