ایران در نقشه جهان

اطلاعیه "جامعه ایرانی پدیدارشناسی "

جمعه شانزدهم اسفند ماه 1398

جامعه ایرانی پدیدار شناسی؛ به عنوان یکی از گروه های زیر مجموعه‌ انجمن علوم سیاسی ایران تعریف شده است.
این جامعه در راستای تحقق اهداف خود در انجمن علوم سیاسی ایران اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی، کلاس‌های متن‌خوانی، چاپ و انتشار کتاب در قالب تالیف و ترجمه و همچنین انتشار کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی؛ برنامه‌های سالانه ای را پیش بینی کرده، که هر برنامه از طریق فراخوان‌های عمومی انجمن علوم سیاسی ایران به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.
علاقمندان می‌توانند برای آگاهی از مسائلی که به جامعه ایرانی پدیدار شناسی مربوط می‌شوند، و همچنین برای بدست آوردن اطلاعات دقیق تر در مورد چیستی جامعه ایرانی پدیدار شناسی و برنامه‌های آن به وب سایت این مجموعه مراجعه نمایند. چنانچه علاقمند به عضویت یا همکاری با جامعه ایرانی پدیدارشناسی هستید، از طریق دفتر انجمن علوم سیاسی ایران اقدام نمایید.

عضویت مستقیم در جامعه ایرانی پدیدار شناسی، طبق شرایط مندرج در اساسنامه انجمن علوم سیاسی ایران، با پرداخت حق عضویت سالانه؛ و از طریق دفتر انجمن، امکان پذیر است.

لازم به ذکر است، جامعه ایرانی پدیدارشناسی توسط یک کمیته اجرایی مدیریت می‌شود که اعضای آن به شرح زیر هستند:

-دبیر انجمن علوم سیاسی ایران یا نماینده مستقیم ایشان در امور کمیته ها.
-دکتر جهانگیر معینی علمداری.
-دکتر طیبه دومانلو.
-دکتر محمود مقدم شاد.
-دکتر حمید ملک زاده: دبیر اجرایی جامعه.
-خانم زهرا مرادی، مسئول روابط عمومی و هماهنگی برنامه‌ها

https://iranianphenomenology.ir/