ایران در نقشه جهان

اطلاعیه مهلت ارسال نسخه نهایی کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی

شنبه هفدهم اسفند ماه 1398

براساس تصمیم گروه ویراستاران در کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی، مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات نویسندگانی که چکیده مقاله‌ آنها برای نخستین جلد از این کتاب سال (پدیدارشناسی و سیاست)، پذیرفته شده، تمدید شده‌است. بر این اساس، نویسندگانی که مشمول این اطلاعیه هستند، باید تا ۳۰ ام فروردین ماه سال ۱۳۹۹ نسخه نهایی مقاله خود را در سامانه اختصاصی بار گذاری کنند.

www.iranianyearbookofphenomenology.ir