ایران در نقشه جهان

وبینار "چرا ما از تاریخ نمی آموزیم؟"

سه شنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1398

مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند.چرا ما از تاریخ نمی آموزیم؟

عنوان دومین وبینار:
چرا ما از تاریخ نمی آموزیم؟

نام استاد: دکتر صادق زیباکلام «استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران»

مولف کتاب های: 
ما چگونه ما شدیم.
غرب چگونه غرب شد.
سنت و مدرنیته.


زمان: چهار شنبه 28 اسفندماه ۹۸
ساعت ۱۸ الی ۲۰

از طریق پلتفرم Skype

حداکثر ظرفیت کلاس: ۲۰ نفر

نیم ساعت پایانی به مباحثه و پرسش‌های شرکت‌کنندگان اختصاص دارد. 

هزینه شرکت در جلسه: ۵۰ هزار تومان

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576