ایران در نقشه جهان

کارگاه وبینار "تحلیل شبکه ای؛ رویکردی جدید در حل مسایل سیاسی و سیاستی"

پنج شنبه چهارم ارديبهشت ماه 1399

مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران ششمین وبینار خود را از طریق Skype برگزار می کند:

عنوان کارگاه:تحلیل شبکه ای؛ رویکردی جدید در حل مسایل سیاسی و سیاستی
تحلیل شبکه ای؛ رویکردی جدید در حل مسایل سیاسی و سیاستی

حوزهای مورد بحث:

1_ چرا از تحلیل شبکه‌ای استفاده‌ می‌شود؟ 
2_ تحلیل شبکه‌ای چگونه به کار می‌رود؟ 
3_ چه زمانی استفاده از تحلیل شبکه‌ای پیشنهاد می‌شود؟
4_ کاربردهای سیاسی و سیاستی تحلیل شبکه‌ای کدام است؟

مدرس کارگاه: خانم دکتر حنانه محمدی کنگرانی( عضو‌ هیات علمی دانشگاه هرمزگان).

یکشنبه 7 اردیبهشت ساعت 18 الی 20
نیم ساعت پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. 

ظرفیت‌: 25 نفر

همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران

هزینه شرکت در کارگاه: 50 هزار تومان

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576