ایران در نقشه جهان

کارگاه وبینار "کرونا در توئیتر فارسی تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر بحران کرونا"

پنج شنبه چهارم ارديبهشت ماه 1399

کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران کارگاه مجازی را از طریق skype برگزار می کند:

کارگاه مجازی "کرونا در توئیتر فارسی تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر بحران کرونا. محورهای اصلی کارگاه"کارگاه مجازی #کرونا در توئیتر فارسی تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر بحران کرونا

1.جلسه اول مبانی و مفاهیم اساسی در تحلیل شبکه.
2.جلسه دوم گردآوری داده های توئیتر (با تمرکز بر بحران کرونا.
3.جلسه سوم پالایش داده ها در تحقیقات علوم اجتماعی با استفاده از (OpenRefine).
4.جلسه چهارم تحلیل داده های توئیتر با Gephi  و Tableau.

کارگاه در جلسه و در روزهای پنج شنبه ساعت 20 تا 23 به وقت تهران برگزار می شود.

مرس : دکتر حسین کرمانی (پژوهشگر رسانه های اجتماعی و علوم اجتماعی محاسباتی).
نیم ساعت پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

ظرفیت‌: 25 نفر
همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران.

هزینه شرکت در کارگاه: برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 150 و علاقمندان آزاد 240 هزار تومان

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576