ایران در نقشه جهان

کنفرانس بین المللی «علم سیاست، مطالعات زنان و آینده»

سه شنبه شانزدهم ارديبهشت ماه 1399

کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران با افتخار از حضور تمام افراد خانواده علم سیاست و مطالعات زنان و افراد علاقه مند به پژوهش و بررسی عمیق در این حوزه در نخستین کنفرانس بین المللیکنفرانس بین المللی «علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» (4)

«علم سیاست، مطالعات زنان و آینده»

استقبال می کند. اعضای برگزارکننده این همایش در تلاش هستند تا در روز دهم مهرماه ۱۳۹۹ در فضایی پرجنب و جوش، علمی و بین المللی امکان به اشتراک گذاری تجربیات و تبادل یافته های تحقیقاتی در مورد تمام ابعاد و جنبه های تخصصی این حوزه را فراهم آورند. این همایش یک فرصت برجسته علمی همراه با جلسات بحث و گفتگو در مورد آخرین روندها، نگرانی ها، چالش ها و راهکارهای علمی در این زمینه خواهد بود.

با همکاری علمی:

- پروفسور آن فیلیپس، استاد علوم سیاسی در دانشکده اقتصاد لندن

- پروفسور لنا وانگنرود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه گوتنبرگ سوئد

-پروفسور جونی لووندوسکی، استاد علوم سیاسی در دلنشگاه لندن

- پروفسور دونا لی باون، استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه در مرکز کندی BYU آمریکا

- پروفسور تارجا وایرینن، استاد تحقیفات جنگ و صلح در دانشگاه تامپره فنلاند

- امتیازات ویژه برای مقالات علمی پژوهشی

 

- محورهای کنفرانس:کنفرانس بین المللی «علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» (6)

 حقوق‌ زنان از منظر نهاد‌های تصمیم‌گیر و کنوانسیون های بین‌المللی

نقـش و فرصت‌های زنان در عرصه های گوناگون

 مطالعه تطبیقی میان وضعیت موجود و وضعیت مطـلوب

 مشـارکت زنـــان در عرصه‌های سـیاسـتگذاری

 موانع، راهکارها و چارچوب‌های قانونی/نهادی برای بهبود وضعیت و مشـارکت زنان

 تبیین چارچـوب‌های مفـهومی و نظری و سازوکارهای توانـمندسازی زنان

 الزامات‌ و مبانی روش‌شناختی در مطالعات زنان