ایران در نقشه جهان

کارگاه وبینار "داده‌کاوی و تحلیل کلان‌داده‌ها در علوم سیاسی"

چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت ماه 1399

مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران هفتمین وبینار خود را از طریق Skype برگزار می کند:

عنوان کارگاه: داده‌کاوی و تحلیل کلان‌داده‌ها در علوم سیاسیداده‌کاوی و تحلیل کلان‌داده‌ها در علوم سیاسی

محورها بحث:
داده‌کاوی چیست و چرا استفاده از آن در علوم سیاسی ضرورت دارد؟
تحلیل کلان‌داده‌های موجود در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به ما چه می‌گوید؟
داده‌کاوی و نظرسنجی: نقاط قوت و ضعف؟
چه ابزار و روش‌هایی در تحلیل کلان‌داده‌ها به ما کمک می‌کند؟

مدرس: محمد رهبری (پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی مجازی)

"نویسنده کتاب شبکه‌های اجتماعی مجازی و آنومی‌های نوظهور در ایران"

 

زمان: یکشنبه 11 خرداد ساعت 18 الی 20
نیم ساعت پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. 

ظرفیت‌: 25 نفر

همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران

هزینه شرکت در کارگاه: 50 هزار تومان.

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576