ایران در نقشه جهان

برگزاري "گراميداشت روز علوم سیاسی" توسط شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه بیستم خرداد ماه 1399

انجمن علوم سياسي ايران شعبه كرمان با همكاري گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس اولین مدرسه علوم سیاسی در ایران، مراسم گراميداشتي را  در 25 آذر 1398 در محل تالار صبا دانشگاه شهيد باهنر برگزارکردند.شعبه کرمان مراسمات و نشست (3)

در این مراسم جناب آقای دکتر کیومرث اشتریان، عضو هيت علمي دانشگاه تهران و رئیس انجمن علوم سیاسی ایران ازطریق ارتباط آنلاین نكاتي را در زمينه روند ها و موضوعات جديد در علوم سياسي مطرح كردند.

در ادامه مراسم اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان جناب آقاي دكتر محمود غفوري، دكتر حسين معين آبادي، دكتر علي ايلخاني پور و خانم دكتر صديقه شيخ زاده مطالبي را در زمينه گرايش هاي مختلف علوم سياسي و ادامه تحصيل در اين گرايش ها در داخل و خارج ازكشورمطرح كردند. علاوه بر اين به انتقال تجربیات خود با دانشجویان این رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداختند.7

در پايان مراسم  از دانشجویان برتر آموزشي و پژوهشی و کادر اجرایی انجمن علمی دانشجويي علوم سیاسی ایشان تقدیر به عمل آمد.

 

68