ایران در نقشه جهان

وبینار "نظام بین الملل در پسا کرونا" شعبه ایلام انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه بیست و سوم تير ماه 1399

انجمن علوم سیاسی ایران عبه ایلام برگزار می کند دهقانی فیروزآبادی
انجمن علوم سیاسی ایران (شعبه ایلام) برگزار می کند:

موضوع نشست: نظام بین الملل در پسا کرونا

سخنران:
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی «استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران»
 
دبیر نشست:
دکتر عظیم کریمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام

تاریخ و زمان برگزاری:
سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۴

لینک دسترسی :
http://lms3.kshpnu.ac.ir/ilam/