ایران در نقشه جهان

کارگاه مجازی "اصول و مبانی نگارش مقالات علمی"

پنج شنبه دوم مرداد ماه 1399


کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

کارگاه مجازی  اصول و مبانی نگارش مقالات علمی (2)
کارگاه مجازی  اصول و مبانی نگارش مقالات علمی


آنچه در این کارگاه خواهیم آموخت:

- آشنایی با ساختار مقاله علمی: از چکیده تا بحث.
- آشنایی با اصول و روش های استفاده از منابع علمی در مقاله.
- آشنایی با اصول نگارش علمی و سبک های مقاله نویسی.


 
 چهار جلسه دو ساعته روزهای چهارشنبه ساعت 21 الی 23  به وقت تهران

مدرس: دکتر حسین کرمانی (پژوهشگر رسانه های اجتماعی و علوم اجتماعی محاسباتی).

 

ظرفیت‌: 15 نفر

همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران

هزینه شرکت در کارگاه:  350 هزار تومان

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576