ایران در نقشه جهان

معرفی و ارزیابی کتاب "مطالعه رهبری سیاسی؛ روایت های پایه و رقیب"

سه شنبه بیست و یکم مرداد ماه 1399


کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:خانم دکتر حیدری کتاب مطالعات رهبری

نشست علمی:
معرفی و ارزیابی کتاب "مطالعه رهبری سیاسی؛ روایت های پایه و رقیب"

نوشته رابرت الگی.
 

با حضور مترجم کتاب:
 دکتر شقایق حیدری (دکترای علوم  سیاسی و پژوهشگر)

دبیر نشست: دکتر محمد بابایی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی)


روز چهارشنبه 29 مرداد ماه 

ساعت 20 الی 21/30 


پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigblurbutton) به آدرس:

https://engage2.shatel.com/b/vze-3hq-xxc


ورود برای علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576