ایران در نقشه جهان

دوره آنلاین "شیوۀ پروپوزال نویسی"

شنبه بیست و پنجم مرداد ماه 1399


دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و دانشگاه غالب (هرات - افغانستان) برگزار می کند:

دوره آنلاین "شیوۀ پروپوزال نویسی"دوره آنلاین شیوۀ پروپوزال نویسی

ویژۀ دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل

مدرس:
دکتر فائز دین پرست (رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دبیر کارگاه:
دکتر میترا راه نجات (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی).

نشانی پخش آنلاین:
https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf-speeches

ورود برای علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.
 
یکشنبه 26 مرداد ماه ساعت 15 الی 19