ایران در نقشه جهان

چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399

فراخوان مقاله چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران

پنجمین همایش انجمن صلح

عنوان همایش: چشم­‌انداز صلح در خاورمیانه؛ بحران­‌های نوظهور و سیاست­‌های قدیمی
 

 

محورهای همایش:

۱- خاورمیانه و مسائل سیاسی

 • عملکرد و برنامه‌های احزاب و نیروهای سیاسی صلح‌جو
 • ایدئولوژی صلح
 • دیپلماسی صلح در منطقه
 • صف بندی‌های منطقه‌ا‌‌ی و بین المللی و نقش آن در چشم‌انداز صلح
 • ژئوپلیتیک صلح
 • نخبگان سیاسی و صلح
 • پارلمان‌های کشورهای منطقه در معادله صلح‌خواهی و برنامه‌های صلح‌محور

۲- خاورمیانه و مسائل اجتماعی

 • نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و کنشگری صلح
 • تعارضات و تلازمات هویت‌خواهی و صلحٰ‌جویی
 • جایگاه زنان در چشم‌انداز صلح
 • محیط زیست فراموش شده و کنشگران آن
 • بحران کرونا و ظرفیت‌های صلح‌سازی
 • سبک زندگی و زیست صلح‌آمیز در فضای ناصلح
 • فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و چشم‌انداز صلح در منطقه

۳- خاورمیانه و مسائل اقتصادی

 • اقتصادسنجی صلح و بنگاه‌های اقتصادی ذینفع
 • تحریم‌های اقتصادی و نقش آن در چشم‌انداز صلح
 • تبعیض، شکاف طبقاتی و ناصلح
 • توسعه اقتصادی در منطقه و نقش آن در چشم‌انداز صلح
 • نفت؛ بلای صلح یا برای صلح
 • گردشگری صلح

۴- خاورمیانه و مسائل فرهنگی

 • هنر و ادبیات صلح
 • نخبگان فرهنگی و دینی و صلح
 • روزنامه‌نگاری صلح در منطقه
 • کالاهای فرهنگی و صلح
 • گفتگوی فرهنگی و صلح
 • آموزش عالی و صلح
 • بررسی روایت‌های فرهنگی صلح‌ستیز

 همچنین دیگر محورها و موضوعات مرتبط با عنوان همایش نیز مورد ارزیابی علمی قرار می گیرد.

 

 تقویم همایش:

دریافت چکیده: ۱۳۹۹/۴/۳۰ تا ۱۳۹۹/۶/۳۰
اعلام نتایج: ۱۳۹۹/۶/۳۱
دریافت اصل مقاله:‌ ۱۳۹۹/۶/۳۱ تا ۱۳۹۹/۸/۳۰
زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۹/۹/۲۰
 

 راه‌های ارتباط با همایش

 دبیرخانه: ۸۸۹۰۰۰۲۲- ۰۲۱

 رایانامه: ipsan.conf1399@gmail.com

 وبسایت:www.ipsan.ir/conf1399   
 

 ارکان همایش
دبیر علمی همایش: دکتر عبدالامیر نبوی
دبیر اجرایی همایش: دکتر مهرداد خرم نصر