ایران در نقشه جهان

کارگاه مجازی ظرفیتهای علوم اعصاب در تحلیل رفتارهای سیاسی "بستری جهت تبیین حوزه نوپدید نوروپولیتیکال"

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399


مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران نهمین وبینار خود را از طریق Skype برگزار می کند:

ظرفیتهای علوم اعصاب در تحلیل رفتارهای سیاسی بستری جهت تبیین حوزه نوپدید نوروپولیتیکال
"بستری جهت تبیین حوزه نوپدید نوروپولیتیکال"


حوزه های مورد بحث:

_ علوم اعصاب و ضرورت مطالعه آن 
- شناخت مکانیزم مغز در شکل گیری رفتارهای اجتماعی و سیاسی ما
- راهبردهای مؤثر در بروز رفتارهای سیاسی دوستدار مغز


مدرس: دکتر کیومرث احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)


چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۸ الی ۲۰

نیم ساعت پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. 


ظرفیت ۲۰ نفر


همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران

هزینه شرکت در کارگاه: 50 هزار تومان.

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576