ایران در نقشه جهان

کارگاه آموزشی مجازی "نوآوری: نوآوری فقط ایده نو نیست"

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399


مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران یازدهمین وبینار خود را از طریق Skype برگزار می کند:

نوآوری آوری فقط ایده نو نیست
کارگاه آموزشی: "نوآوری: نوآوری فقط ایده نو نیست"

 

حوزه های مورد بحث:
- نوآوری چیست؟ 
- از نوآوری تکنولوژیک تا نوآوری های اداری و سیاسی.
- نظریه ها و عوامل موثر بر نوآوری.
- آموزه هایی برای ایران.

مدرس: دکتر کیومرث اشتریان ( دکترای سیاستگذاری نوآوری از دانشگاه لاوال کانادا،
استاد دانشگاه تهران و استاد وابسته دانشگاه ساسکاچوان کانادا )


پنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۷ تا ۲۰
نیم ساعت پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. 

ظرفیت: ۵۰ نفر


همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران.

هزینه شرکت در کارگاه: برای دانشگاهیان ۵۰ هزار تومان برای شرکت ها ۲۰۰ هزار تومان.

کلیه عواید این دوره به انجمن علوم سیاسی ایران تعلق می‌گیرد.

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576