ایران در نقشه جهان

نشست: پدیدارشناسی و مسئله ایران

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399

جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:
پدیدارشناسی و مسئله ایران

عنوان نشست: پدیدارشناسی و مسئله ایران
 

سخنرانان:
دکتر جهانگیر معینی علمداری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران).
پدیدارشناسی و رشته علوم سیاسی با تاکید بر مسائل ایران.

دکتر محمود مقدم شاد: (دکترای علوم سیاسی).
پدیدارشناسی، زندگی روزمره و سیاست.

دکتر حمید ملک زاده (دکترای علوم سیاسی).
جامعه ایرانی پدیدارشناسی: گزارش کلی و چشم انداز رو به رو
 

مدیر نشست:
دکتر رضا نجف زاده (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی).
 

زمان: پنجشنبه 20 شهریور ماه ساعت 20 الی 21/30


پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:

https://engage2.shatel.com/b/vze-3hq-xxc


حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576