ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "معرفی، بررسی و نقد کتاب معمای صلح و امنیت افغانستان"

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399

کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی و روابط بین الملل افغانستان و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:نشست مجازی معرفی بررسی و نقد کتاب معمای صلح و امنیت افغانستان

نشست علمی:
معرفی، بررسی و نقد کتاب معمای صلح و امنیت افغانستان

 

با حضور نویسنده کتاب "دکتر فرامرز تمنا"

سخنرانان:
دکتر ماندانا تیشه یار (عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اکو دانشگاه علامه طباطبایی).
دکتر عمر صدر (استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان).
دکتر فرامرز تمنا (رئیس انجمن علوم سیاسی و روابط بین الملل افغانستان و رئیس دانشگاه افغانستان).

مدیر نشست :
دکتر سعید شکوهی (دبیر کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی).

 

زمان: شنبه 15شهریور ماه ساعت 17 الی 19

نشانی پخش آنلاین نشست:

https://meeting.atu.ac.ir/ch/regional-studies

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.