ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "از نئولیبرالیسم تا جامعه کنترلیِ نمایشی"

جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399


کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:

عنوان نشست:نشست مجازی از نئولیبرالیسم تا جامعه کنترلیِ نمایشی
از نئولیبرالیسم تا جامعه کنترلیِ نمایشی

محورها مورد بحث: 
 ۱) نئولیبرالیسم به مثابه جامعه کنترلیِ نمایشی
۲)حیاط برهنه،اغوا و مشروط سازی میل
۳) زمانِ دوریِ به تعلیق درآمده: نیهیلیسم مدرن و سوژه بسامان شده

سخنران:
پوریا پرندوش (دانشجوی دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر جامعه شناسی/فلسفه سیاسی).

زمان: پنجشنبه 13 شهریور ماه ساعت 18 الی 19/30


پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:

https://engage2.shatel.com/b/vze-3hq-xxc


حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576