ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "سیاستگذاری بهداشتی در ایران با تاکید بر شیوع ویروس کرونا"

سه شنبه هشتم مهر ماه 1399


کمیته سیاست،بهداشت و امنیت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نشست مجازی: سیاستگذاری بهداشتی در ایرانphoto_2020-09-29_12-32-04
با تاکید بر شیوع ویروس کرونا


سخنران: دکتر حسن جولایی ( معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


زمان: چهارشنبه 9 مهر ماه ساعت 19 الی 20/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:

https://engage2.shatel.com/b/vze-3hq-xxc


حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576