ایران در نقشه جهان

شست مجازی "در باب چیستی الهیات سیاسی‌"

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه 1399

کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نشست علمی: در باب چیستی الهیات سیاسی‌photo_2020-10-12_01-18-00

نشست نخست: ما و الهیات سیاسی: مبانی و مقدمات


سخنران: دکتر احمد بستانی (عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی).


زمان: چهارشنبه 7 آبان ماه 1399، ساعت 18 الی 19/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:

https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/


حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576